มูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์ : Karens for christ foundation

ประวัติ Karens for Christ

ซึ่งมูลนิธิกะเหรี่ยงเพื่อพระคริสต์นั้น อยู่ภายใต้องค์กรพระทัยพระคริสต์

เสียงจากใจเด็กทุน

ได้รับโอกาส
และส่งต่อโอกาส
ร่วมสร้างสังคมให้น่าอยู่

คำพยานชีวิต

คำพยานชีวิตของ
พี่น้องในอมก๋อย
จุดเปลี่ยนของชีวิต

พระคริสตธรรมอมก๋อย

เรียนรู้จักพระเจ้า
เพื่อรับใช้พระองค์

ถวายทรัพย์

การให้เป็นเหตุให้มีความสุข
ยิ่งกว่าการรับ
มาร่วมถวายด้วยกันนะ

สรุปงานองค์กร ปี 2021

พิธีรับวุฒิบัตรพระคริสตธรรมอมก๋อย 2021

ด้านการสงเคราะห์

บทความที่น่าสนใจ

การอธิษฐาน
เพื่อการปกป้อง
มาร่วมอธิษฐานด้วยกัน

คำเทศนา

เชิญรับฟังคำเทศนา
อ.วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์

คำเทศนาภาษากะเหรี่ยง

มาฟังคำเทศนาภาษากะเหรี่ยงโปว์
ของผู้รับใช้พระเจ้าในอำเภออมก๋อย

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งมูลนิธิ