โครงการด้านศาสนา

โครงการจัดคริสต์มาสพระคริสตธรรมอมก๋อย

วันที่ ๒๕ ของทุกปีประเพณีที่ถือว่าสำคัญสำหรับชาวคริสต์ คือประเพณีการฉลองวันคริสต์มาส ซึ่งเป็นการฉลองการประสูติของพระเยซูเจ้า พระองค์เป็นผู้ประทานความชื่นชมยินดี ความรัก ความสามัคคี และสันติลงมาสู่ชาวโลก และเป็นวันที่ทุกคนมีความสุข และสมควรที่จะต้องมีเฉลิมฉลองเพื่อแสดงความยินดี ซึ่งการจัดงานรื่นเริงในวันคริสต์มาสนี้ ทางพระคริสตธรรมอมก๋อยจึงจัดกิจกรรมเพื่อให้เด็กเห็นความสำคัญในวันนี้ และเด็กทุกคนและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับวันคริสต์มาส