เสียงจากใจเด็กทุน

ขอขอบคุณอาจารย์วรพงศ์ จริยพฤทธิพงศ์ ที่หาทุนให้กับนักศึกษา พวกเราทุกคนมีวันนี้ได้เพราะการสนับสนุนจากอาจารย์วรพงศ์  และขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุนการศึกษาทุกๆท่านที่โอนผ่านอาจารย์วรพงศ์ โอนผ่านคริสตจักรแผ่นดินบริบูรณ์ โอนเงินผ่านคริสตจักรสบอมแฮด ขอพระเจ้าอวยพรผู้สนับสนุนทุกๆท่านเป็นอย่างมากค่ะ ในฐานะพวกเราที่เคยเป็นนักศึกษาที่เรียนจบกันแล้ว เราพร้อมจะเป็นพร สนับสนุนน้องๆรุ่นถัดไปค่ะ

เด็กทุนที่สำเร็จการศึกษามีหลายคนค่ะ จะอัพเดรตข้อมูลเรื่อยๆค่ะ